Szerkesztői útmutatóA félévenként megjelenő, évi 80-120 B5-ös oldal terjedelmű ingyenesen elérhető (online/open access) Ökotoxikológia szaklap a környezettudomány szakterületéről tudományos igényű magyar nyelvű cikkeket – eredeti közleményt és összefoglalót (review) közöl.

A cikk terjedelme nem haladhatja meg a bruttó 35 ezer karaktert (szóközökkel együtt értendő mindenhol) és a hat ábrát/képet/táblázatot. Táblázatok helyet ábrák készítését javasoljuk. A szakirodalmi jegyzék nem haladhatja meg a 40 egységet. Ez nem tartalmazhat kézirati hivatkozásokat. Napilapokból származó információk hiperlinken idézhetők.

A szaklap az élelmiszer- és környezetbiztonság, környezet-kémia, ökotoxikológia, alkalmazott ökológia és környezetegészségügy területéről vár kéziratokat.
Szakcikkhez magyar és angolnyelvű öszszefoglalót kérünk (~1500 karakter), és ~10 kulcsszó megadása szükséges, amely tartalmának a két nyelven megegyezőnek kell lenni. Ez esetben a magyar címet (~200 karakter), a szerzők neveit és munkahelyét is fordítani kell. A levelező szerző e-mail címének megadása kötelező.
Örömmel veszünk informatív rövid közleményt is, de ehhez nem kérünk összefoglalót. Ennek terjedelme ~15 ezer karakter lehet és 1-3 ábra vagy kép lehet hozzá. Ebben a műfajban ~15 alapcikk idézhető. A cikkben lévő idegen szavakat kurziválni kell. A szövegekben lévő ábrák csak magyar nyelvűek lehetnek. A cikkbe szánt ábrát külön png-ben, míg a képet jpg-ben kérjük (120x80-90 cm, 150 pixel). A cikkben lévő kép forrását a címben, ha nem eredetiről van szó a jogi helyzet tisztázása után hiperlinken kérjük jelölni.

Csak professzionális minőséget tudunk elfogadni. A hivatkozások a szövegben szerzőnév és megjelenési év szerinti hivatkozással, megjelenési idő szerint rendezve, szögletes zárójelben [Váradi, 2018; Brown & White, 2020] szerepeljenek. Kettőnél több szerzőjű cikket angol nyelvű cikk esetén „et al.”, magyar nyelvű cikk esetén „és mtsai” megjelöléssel kérjük hivatkozni. A kéziratokat elektronikus (docx) formában kérjük a szerkesztőség címére elküldeni (mott@bdarvas.hu). Folyóiratcikk hivatkozás, amelyben a központozási forma kötelező: - Székács, A., Darvas, B. (2018): Re-registration challenges of glyphosate in the European Union. Front. Environ. Sci. Könyv vagy könyvfejezet hivatkozás: - Venetianer P. (2010): Génmódosított növények Mire jók? Tipotex Kiadó. ISBN: 978 963 2791 53 1. - Székács, A., Darvas, B. (2012): Chapter 10. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control. Pages 195-230. In. Ishaaya, I., Palli, S.R. & Horowitz, A.R. (Eds) Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Springer Science+Business Media Dordrecht. További példák a megjelent cikkekben találhatók. Az aktív linkek megadása, csak teljes anyagra vonatkozik.
Kézirati és nem tudományos írások hivatkozása csak szövegközi hiperlinken lehetséges.

Az Ökotoxikológia publicisztikai írásokat, könyvrecenziókat, interjúkat, konferenciaanyagokat is közöl. Krónika rovatunk általában egy évtizednél régebben megjelent közleményeket elevenít fel. Véleményírások ~20 ezer leütést tartalmazhatnak. Hosszabb terjedelemnél a részekre tagolást javasoljuk.

A benyújtott cikkek bírálatra kerülnek (peer review), ennek alapján történik a kézirat befogadása vagy elutasítása. Eltérő bírálói vélemények esetén a főszerkesztő dönt, amihez a szerkesztőség véleményét kikérheti. A szerkesztő joga a szöveg kezelése, formai és helyesírási javítása, melyben az érvényes magyar helyesírási szabályok a mérvadók. A hatóanyagok (növényvédő szerek és gyógyszerek) írásában szigorúan az ISO előírásokat alkalmazzuk. A megvalósításra példákat a már megjelent számokban lehet találni. Tájékozódás céljából bármelyik szerkesztő felkereshető.

A megjelent útmutató folyamatosan frissítésre kerül és a folyóirat nyitólapja tartalmazza az érvényes változatot.